نام درس : ریاضی تجربی یازدهم- آنلاین (نیمه گروهی)

نام مدرس:  آقای فرضعلی بیگ

روز:  یکشنبه و سه شنبه و پنجشنبه

ساعت: یکشنبه و سه شنبه ها ساعت ۱۴:۳۰ الی ۱۷:۲۰ و پنجشبه ها ساعت ۱۴:۳۰ الی ۱۵:۵۰ ( در روز یکشنبه و سه شنبه بین دو کلاس ۱۰ دقیقه استراحت دارند)

بودجه بندی:  کل کتاب

تعداد جلسات:  ۵۰ جلسه ۸۰ دقیقه ای

شروع ترم :   ۱۴۰۰/۰۴/۱۲

پایان ترم:  ۱۴۰۰/۰۶/۱۸

هزینه دوره:  ۴۰۰۰۰۰۰۰ ریال