نام درس : عربی هفتم – آنلاین(گروهی)

نام مدرس:   آقای نصیری زاده

روز:   سه شنبه

ساعت:    ۱۴:۳۰ الی ۱۷:۲۰ (در بین کلاس ۱۰ دقیقه وقت استراحت دارند)

بودجه بندی:  کل کتاب

تعداد جلسات:  ۲۰ جلسه ۸۰ دقیقه ای

شروع ترم :   ۱۴۰۰/۰۴/۱۲

پایان ترم:  ۱۴۰۰/۰۶/۱۸

هزینه ی دوره :  ۱۲۰۰۰۰۰۰ ریال