نام درس : ریاضی هشتم- آنلاین (گروهی)

نام مدرس:  آقای هادیان

روز:  پنجشنبه

ساعت:  ۱۵:۱۵ الی ۱۷:۲۵ (در بین کلاس ۱۰ دقیقه وقت استراحت دارند)

بودجه بندی:  تدریس تقریبی ۱/۳ ابتدایی کتاب

تعداد جلسات:  ۱۰ جلسه ۸۰ دقیقه ای و ۱۰ جلسه ۴۰ دقیقه ای

شروع ترم :   ۱۴۰۰/۰۴/۱۲

پایان ترم:  ۱۴۰۰/۰۶/۱۸

هزینه دوره:  ۹۰۰۰۰۰۰ ریال