نام درس : زیست دهم- آنلاین (گروهی)

نام مدرس:  آقای سیف

روز:  دوشنبه و پنجشنبه

ساعت:  دوشنبه ها ساعت ۱۶:۰۰ الی ۱۸:۵۰ و پنجشنبه ها ساعت ۱۹:۲۰ الی ۲۰:۴۰ (چهارشنبه ها بین دوکلاس ۱۰ دقیقه وقت استراحت دارند)

بودجه بندی:  کل کتاب

تعداد جلسات:  ۳۰ جلسه ۸۰ دقیقه ای

شروع ترم :   ۱۴۰۰/۰۴/۱۲

پایان ترم:  ۱۴۰۰/۰۶/۱۸

هزینه دوره:  ۲۴۰۰۰۰۰۰ ریال