نام درس : ریاضی چهارم – آنلاین

نام مدرس: استاد کریمی

روز:  شنبه و دوشنبه

ساعت:  ۱۹ الی ۲۰

شروع از ابتدای کتاب ادامه از مهرماه، در تابستان ۱۵ جلسه

شروع ترم :   ۱۴۰۱/۰۴/۱۱

پایان ترم:   ۱۴۰۱/۰۶/۱۸

هزینه ی دوره : ۱۲۰۰۰۰۰۰ ریال