نام درس : فیزیک هشتم- آنلاین

نام مدرس: استاد ارشدی پور

روز: چهارشنبه

ساعت: ۱۶ الی ۱۷:۲۰

از ابتدای کتاب

شروع ترم : آذر ۱۴۰۱

پایان ترم:  ۱۴۰۲/۰۲/۱۴

هزینه دوره:  ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال