نام درس : فیزیک هشتم- آنلاین (گروهی)

نام مدرس:  آقای رضایی

روز:  دوشنبه

ساعت:  ۱۷:۴۰ الی ۱۹

بودجه بندی: از ابتدا تا پایان کتاب

هر هفته یک جلسه ۸۰ دقیقه ای

شروع ترم :   ۱۴۰۰/۰۷/۱۷

پایان ترم:  ۱۴۰۱/۰۲/۱۵

هزینه دوره:  ۱۶۲۵۰۰۰۰ ریال