نام درس : ریاضی هشتم- آنلاین (نیمه گروهی)

نام مدرس:  آقای هادیان و آقای بناپور

روز:  یکشنبه و دوشنبه

ساعت: یکشنبه ها ساعت ۱۹:۲۰ الی ۲۰:۴۰ و دوشنبه ها ساعت ۱۷:۳۰ الی ۱۸:۵۰

(دانش آموزان باید در هردو روز و هر دو ساعت در کلاس حضور داشته باشند)

بودجه بندی: ادامه مبحث تابستان تا پایان کتاب

هر هفته دو جلسه ۸۰ دقیقه ای

شروع ترم :   ۱۴۰۰/۰۷/۱۷

پایان ترم:  ۱۴۰۰/۱۱/۱۸

هزینه دوره:  ۳۷۵۰۰۰۰۰ ریال