نام درس : ریاضی هشتم- آنلاین

نام مدرس: استاد سبحانی

روز: پنجشنبه

ساعت: ۱۶ الی ۱۸:۱۰

(در بین کلاس ۱۰ دقیقه زمان استراحت می باشد)

از ابتدای کتاب

شروع ترم : ۱۴۰۱/۱۱/۰۵

پایان ترم: ۱۴۰۲/۰۲/۱۳

هزینه دوره: ۲۵۰۰۰۰۰۰ ریال