نام درس : فیزیک هشتم- آنلاین (گروهی)

نام مدرس:  آقای رضایی

روز:  پنجشنبه

ساعت:  ۱۷:۳۰ الی ۱۸:۵۰

بودجه بندی: ادامه مبحث تابستان تا پایان کتاب

هر هفته یک جلسه ۸۰ دقیقه ای

شروع ترم :   ۱۴۰۰/۰۷/۱۷

پایان ترم:  ۱۴۰۰/۱۲/۲۰

هزینه دوره:  ۱۲۰۰۰۰۰۰ ریال