توضیحات

نام درس : ریاضی هشتم- آنلاین (گروهی)

نام مدرس:  آقای نبی زاده

روز:  یکشنبه و پنج شنبه

ساعت:  ۲۱ تا ۲۲:۲۰

بودجه بندی:  کل کتاب

هر هفته ۲ جلسه ۸۰ دقیقه ای

شروع ترم :   ۱۴۰۰/۰۷/۱۷

پایان ترم:  ۱۴۰۱/۰۲/۱۵

هزینه دوره:  ۳۵۰۰۰۰۰۰ ریال