نام درس : ادبیات هشتم- آنلاین (گروهی)

نام مدرس:  آقای طالب تبار

روز:  چهارشنبه

ساعت:  ۱۷:۳۰ الی ۱۸:۵۰

بودجه بندی:  کل کتاب

هر هفته جلسه ۸۰ دقیقه ای

شروع ترم :   ۱۴۰۰/۰۷/۱۷

پایان ترم:  ۱۴۰۰/۰۹/۲۴

هزینه دوره:  ۶۰۰۰۰۰۰ ریال