نام درس : هوش و استعداد تحلیلی نهم- آنلاین (گروهی)

نام مدرس:  آقای هادیان

روز:  دوشنبه

ساعت:  ۲۱ الی ۲۲:۲۰

بودجه بندی:  از ابتدا تا پایان هوش و استعداد تحلیلی

هر هفته یک جلسه ۸۰ دقیقه ای

شروع ترم :   ۱۴۰۰/۰۷/۱۷

پایان ترم:  ۱۴۰۱/۰۲/۱۵

هزینه دوره:  ۲۱۲۵۰۰۰۰ ریال