نام درس : نکته و تست عربی نهم- آنلاین (نیمه گروهی)

نام مدرس:  آقای نصیری زاده

روز:  سه شنبه

ساعت:  ۱۶ الی ۱۷:۲۰

هر هفته یک جلسه ۸۰ دقیقه ای

شروع ترم :   ۱۴۰۰/۰۷/۱۷

پایان ترم:  ۱۴۰۰/۰۹/۲۳

هزینه دوره:  ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال