نام درس : نکته و تست زیست نهم- آنلاین (نیمه گروهی)

نام مدرس:  آقای سیف

روز:  دوشنبه

ساعت:  ۱۷:۳۰ الی ۱۸:۵۰

هر هفته یک جلسه ۸۰ دقیقه ای

شروع ترم :   ۱۴۰۰/۰۷/۱۷

پایان ترم:  ۱۴۰۰/۰۸/۲۴

هزینه دوره:  ۶۰۰۰۰۰۰ ریال