نام درس : هوش و استعداد تحلیلی ششم- آنلاین

نام مدرس: استاد محسن خواه

روز: پنج شنبه

ساعت: ۱۷ الی ۱۸:۲۰

از ابتدای کتاب

شروع ترم : ۱۴۰۱/۱۱/۰۶

پایان ترم: ۱۴۰۲/۰۲/۱۴

هزینه دوره:  ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال