نام درس : زیست دهم- آنلاین (گروهی)

نام مدرس:  آقای اسلامی

روز:  پنجشنبه

ساعت:  ۱۴:۳۰ الی ۱۵:۵۰ و ۱۶ الی ۱۶:۴۰

بودجه بندی:  کل کتاب

هر هفته یک جلسه ۸۰ دقیقه ای و یک جلسه ۴۰ دقیقه ای

شروع ترم :   ۱۴۰۰/۰۷/۱۷

پایان ترم:  ۱۴۰۰/۱۲/۱۹

هزینه دوره:  ۲۴۰۰۰۰۰۰ ریال