نام درس : زیست دهم- آنلاین

نام مدرس: استاد سیف

روز: سه شنبه

ساعت: ۱۶ الی ۱۷:۲۰

از ابتدای کتاب

شروع ترم : ۱۴۰۱/۰۷/۱۶

پایان ترم: ۱۴۰۲/۰۲/۱۴

هزینه دوره:  ۲۸۸۰۰۰۰۰ ریال