🔖رئیس مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان:

▫️احتمالا آزمون مدارس استعدادهای درخشان بعد از ماه مبارک رمضان و تقریبا بعد از ۱۵ خرداد ماه برگزار خواهد شد.

👈 باتوجه به تعویق زمان آزمون سمپاد؛ تاریخ پرداخت وجه ثبت نام آزمون و دریافت کارت ورود به جلسه به ۱۵ روز قبل از تاریخ جدید آزمون منتقل خواهد شد.