به دلیل تعویق تاریخ آزمون تیزهوشان ورودی پایه های هفتم و دهم؛

 همایش نوروزی پایه های ششم و نهم در تاریخ اعلام شده تشکیل نخواهد شد.
زمان همایش بعد از مشخص شدن تاریخ آزمون تیزهوشان اطلاع رسانی می شود.

همچنین آزمون تیزهوشان کشوری مبتکران(شبیه سازی آزمون تیزهوشان) مورخ ۹۸/۱۲/۲۳ تشکیل نخواهد شد.

👈اخبار جدید از همین طریق اطلاع رسانی می شود.