روز جمعه مورخ ۹۸/۱۰/۲۷

ساعت شروع آزمون :
پایه ششم: ساعت ۸:۳۰
پایه های چهارم، پنجم، هفتم و هشتم : ساعت ۸:۴۵
پایه نهم : ساعت ۱۱:۱۵

👈 دانش آموزان ۱۵ دقیقه قبل از شروع آزمون در محل آموزشگاه دخترانه مبتکران حضور یابند.

👈 حضور دانش آموزان با مانتو و مقنعه (فرم مدرسه)