🔴از تاریخ ۹۸/۶/۱۶ الی ۹۸/۷/۱۲ کلاس های ورودی تابستان تعطیل می باشد و لذا در این مدت دانش آموزان تکالیف آنلاین جدید ندارند.
👈ولی بازه زمانی تکالیف آنلاین قبلی برای عزیزانی که به هر دلیل موفق به انجام آن نشده اند، باز می باشد تا دانش آموزان بتوانند از تکالیف آنلاین استفاده بهینه ببرند.