برای مشاهده زمان‏ بندی آزمون کشوری مبتکران اینجا  کلیک کنید.