1- ابراهیمی بهار (فرزانگان2)
2- ابراهیمی مینا (فرزانگان7)
3- احمدی دلارام (فرزانگان8)
4- اسعدی مقدم مهشید (فرزانگان5)
5- افضلی کوثر (فرزانگان1)
6- اکبری پور نگین زهرا (فرزانگان2)
7- آقاجانی نادیا (فرزانگان1)
8- باقری آپامه (فرزانگان1)
9- باقری عسل (فرزانگان2)
10- بایرامیان کتایون (فرزانگان1)
11- بخت آور ساغر (فرزانگان2)
12- بنی اردلان تینا (فرزانگان8)
13- بیداری درسا (فرزانگان4)
14- پرویزیان ویانا (فرزانگان1)
15- پسندیده یکتا (فرزانگان2)
16- پناهی پارمیس (فرزانگان4)
17- پوراحمد پارمیس (فرزانگان2)
18- توحیدفام سارا (فرزانگان5)
19- تهرانی کاملیا (فرزانگان2)
20- جعفری ترنم (فرزانگان2)
21- چالاکی سپیده (فرزانگان1)
22- چالاکی ستاره (فرزانگان5)
23- حاتمی یسرا (فرزانگان7)
24- حاجبی مریم (فرزانگان1)
25- حسن ولی آوینا (فرزانگان2)
26- حسنعلی زاده پرنیان (فرزانگان1)
27- حسین ‏پور الینا (فرزانگان7)
28- حسینی نژاد کیمیا (فرزانگان5)
29- خاتمی پور الناز (فرزانگان1)
30- خسروشاهی کیانا (فرزانگان6)
31- خسروی راحیل (فرزانگان2)
32- خیری نرگس (فرزانگان بندعباس)
33- دانش پژوه یگانه (فرزانگان4)
34- داودیان دیانا (فرزانگان2)
35- دلیلی نیکناز (فرزانگان2)
36- دیوسالار فاطمه (فرزانگان4)
37- رحمیانی ساره (فرزانگان1)
38- رستمی بهار (فرزانگان5)
39- رضاسلطانی رزا (فرزانگان2)
40- روانخواه شیدا (فرزانگان7)
41- زارع قمیشه عسل (فرزانگان7)
42- زمانی روژین (فرزانگان1)
43- زمردی نیکی (فرزانگان1)
44- ستودگان کیانا (فرزانگان2)
45- سرکانیان سارینا (فرزانگان8)
46- سرمدی سارا (فرزانگان2)
47- سروری پریا (فرزانگان1)
48- سروش مهر عسل (فرزانگان1)
49- سنایی منش فاطمه (فرزانگان1)
50- سیمایی پانته ‏آ (فرزانگان8)
51- شادگار نگار (فرزانگان8)
52- شریفی نگار (فرزانگان2)
53- شعبان بلوکات (فرزانگان4)
54- صدیقی سارا (فرزانگان5)
55- صفارزاده ستایش (فرزانگان5)
56- صوفی رضایی آوین (فرزانگان2)
57- طاهری یلدا (فرزانگان4)
58- عامری ساینا (فرزانگان8)
59- علیزاده وانیا (فرزانگان2)
60- علیمردانی یاسمن (فرزانگان1)
61- فولادگر ملینا (فرزانگان1)
62- قدسی ویستا (فرزانگان1)
63- قربان زاده یاسمن (فرزانگان8)
64- قندی زاده نیکناز (فرزانگان1)
65- قوی پیکر دیبا (فرزانگان8)
66- کاشفی آوا (فرزانگان5)
67- کاویانی آنیسا (فرزانگان2)
68- کریمی پری مهر (فرزانگان1)
69- کیان ارثی فاطمه (فرزانگان8)
70- لاری النا (فرزانگان1)
71- محتشمی هستی (فرزانگان2)
72- محرابی آیما (فرزانگان2)
73- محسنی فاطمه (فرزانگان6)
74- معماری فرد پروانه (فرزانگان7)
75- ملک محمدی ثنا (فرزانگان2)
76- موسوی کیمیا (فرزانگان1)
77- نصیری پارمیدا (فرزانگان8)
78- نعیمی نیوشا (فرزانگان5)
79- نوبهاری نغمه (فرزانگان2)
80- نیکوسخن یاسمن (فرزانگان2)
81- هاشمی تارا (فرزانگان1)
82- هوشان مژده (فرزانگان7)
83- یزدان پناه فاطمه (فرزانگان1)
84- چای فروشان تارا (فرزانگان7)
85- بهزادی فاطمه (فرزانگان7)
86- نوبخت حنانه (فرزانگان6)
87- سالاری فاطمه (فرزانگان2)

👇👇👇
اسامی اعلام شده تعدادی از قبولی ها می باشند.
خواهشمندیم اولیای گرامی قبولی دانش آموزان عزیز را اعلام نمایند.