WhatsApp Image 2019-02-05 at 16.45.29

با توجه به اطلاعیه مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان در ارتباط با آزمون سنجش هوش و استعداد ورودی پایه هفتم مدارس استعدادهای درخشان در تیرماه ۹۸؛

آموزشگاه دخترانه مبتکران در نظر دارد کلاس های آمادگی آزمون تیزهوشان، برگزار نماید.

برای اطلاع از کلاس ها منتظر اخبار بعدی ما باشید.