به اطلاع می رسانیم
کلیه کلاس های ابتدایی، متوسطه۱ و متوسطه۲ از روز یکشنبه ۹۷/۱۰/۲۳ طبق برنامه برگزار خواهد شد.