آموزشگاه دخترانه مبتکران در تاریخ 25 فروردین 96 همایش جمع بندی دروس ریاضی و فیزیک و هوش و استعداد تحلیلی در پایه نهم برگزار نمود.

photo_2017-04-23_19-13-37

photo_2017-04-23_19-14-12