• پرورش قوه‏ی تخیل کودک (داستان- فیلم- صحبت- نمایش و …)
 • فضای برای سوالات کودک
 • احترام به عقاید تازه کودک
 • پرهیز از مراقبت‏ها و دخالت‏های بیش از حد ( حوزه تصمیم‏گیری)
 • نقاشی کردن و داستان گویی در مورد نقاشی کشیده شده
 • آموزش خریدهای گوناگون
 • کامل کردن پازل‏های نیمه تمام
 • کامل کردن جملات یا اشعار نیمه تمام
 • در روز 10 دقیقه خنداندن کودک
 • روابط احساسی و عاطفی با کودک
 • استفاده از اسباب‏بازی‏های متنوع ( قیمت مطرح نیست)
 • ایجاد هیجان و نظم و ترتیب متعادل
 • طرح سوالات واگرا ( فکرمی‏کنی از چوب بستنی چه استفاده‏ای می‏توان کرد؟)
 • استفاده از اشیاء به درد نخور ( کاربردش در ساخت اشیاء جدید)
 • تقویت مشاهدات دقیق کردن
 • تغذیه‏ی سالم
 • ورزش ورزش ورزش
 • پرورش حواس پنجگانه با بازی‏ها ( بویایی، چشایی، بینایی، لامسه و شنوایی)