اسامی پذیرفته شدگان مدارس فرزانگان ۹۹-۹۸

با آرزوی موفقیت های روز افزون برای عزیزان

ورودی هفتم

فرزانگان۱
۱- افضلی کوثر
۲- آقاجانی نادیا
۳- باقری آپامه
۴- بایرامیان کتایون
۵- پرویزیان ویانا
۶- چالاکی سپیده
۷- حاجبی مریم
۸- حسنعلی زاده پرنیان
۹- رحمیانی ساره
۱۰- زمانی روژین
۱۱- زمردی نیکی
۱۲- خاتمی پور الناز
۱۳- سروری پریا
۱۴- سروش مهر عسل
۱۵- ثنایی منش فاطمه
۱۶- علیمردانی یاسمن
۱۷- فولادگر ملینا
۱۸- قدسی ویستا
۱۹- قندی زاده نیکنا
۲۰- کریمی فری مهر
۲۱- لاری النا
۲۲- موسوی‏فرد کیمیا
۲۳- هاشمی تارا
۲۴- یزدان پناه فاطمه

?فرزانگان۲
۱- ابراهیمی بهار
۲- اکبری پور نگین زهرا
۳- باقری عسل
۴- بخت آور ساغر
۵- پسندیده یکتا
۶- پوراحمد پارمیس
۷- تهرانی کاملیا
۸- جعفری ترنم
۹- حسن ولی آوینا
۱۰- رضاسلطانی رزا
۱۱- خسروی راحیل
۱۲- داودیان دیانا
۱۳- دلیلی نیکناز
۱۴- سرمدی سارا
۱۵- ستودگان کیانا
۱۶- شریفی نگار
۱۷- صوفی رضایی آوین
۱۸- علیزاده وانیا
۱۹- کاویانی‏رام آنیسا
۲۰- محتشمی هستی
۲۱- محرابی آیما
۲۲- نوبهاری نغمه
۲۳- نیکوسخن یاسمن
۲۴- ملک محمدی ثنا
۲۵- سالاری فاطمه

?فرزانگان۴
۱- بیداری درسا
۲- پناهی پارمیس
۳- دانش پژوه یگانه
۴- دیوسالار فاطمه
۵- شعبان بلوکات
۶- طاهری یلدا

?فرزانگان۵
۱- اسعدی مقدم مهشید
۲- توحیدفام سارا
۳- چالاکی ستاره
۴- حسینی نژاد کیمیا
۵- رستمی بهار
۶- صدیقی سارا
۷- صفارزاده ستایش
۸- کاشفی آوا
۹- نعیمی نیوشا

?فرزانگان۶
۱- خسروشاهی کیانا
۲- محسنی فاطمه
۳- نوبخت حنانه

?فرزانگان۷
۱- حاتمی یسرا
۲- ابراهیمی مینا
۳- حسین ‏پور الینا
۴- روانخواه شیدا
۵- زارع قمیشه عسل
۶- معماری فرد پروانه
۷- هوشان مژده
۸- چای فروشان تارا
۹- بهزادی فاطمه

?فرزانگان۸
۱- احمدی دلارام
۲- سرکانیان سارینا
۳- سیمایی پانته ‏آ
۴- شادگار نگار
۵- عامری ساینا
۶- قربان زاده یاسمن
۷- قوی پیکر دیبا
۸- کیان ارثی فاطمه
۹- نصیری پارمیدا
۱۰- بنی اردلان تینا

?فرزانگان بندرعباس
۱- خیری نرگس

??ورودی دهم??

?فرزانگان۱
۱- بویه ستایش
۲- حسینی‏ نژاد محیاسادات
۳- دستگیری ملیکا
۴- قنادان زاده شایا
۵- محبوبی شادی
۶- معماری محدثه
۷- مهرپرور درسا
۸- نورستی ثنا
۹- بروجردی آذین
۱۰- شایان آیدا
۱۱- باغستانی سارا

?فرزانگان۲
۱- احمدی آوا سادات
۲- کاوسیان فاطمه
۳- پارسایی رها
۴- چاهه ملیکا
۵- چهاری‏زاده نادیا
۶- حبیبی نسترن
۷- روحانی ساینا
۸- سلیمان زهرا
۹- شکریان پانیذ
۱۰- عینی صبا
۱۱- نوروزی کیمیا
۱۲- سماواتی روناک
۱۳- سادات افسری ملینا
۱۴- بدر بیتا
۱۵- پروازی آرزو
۱۶- نجفی آرمیتا
۱۷- شیبانی سارینا
۱۸- رزمی مانیا
۱۹- رضایی نژاد پانیذ
۲۰- محمدرضا رومینا

?فرزانگان۳
۱- توپا اسفندیاری ژینا
۲- سورگی عسل
۳- قناعت پیشه مطهره
۴- سیروسی فاطمه
۵- میرقطبی کیمیا
۶- صادقی میترا
۷- کمالی روستا آتنا
۸- شفیعی کیانا

?فرزانگان۴
۱- جاریانی انسیه
۲- حسینی آرمیتاسادات
۳- پنجه شاهی فاطمه

?فرزانگان۵
۱- افشار آنیتا
۲- رجایی ساینا

?فرزانگان۶
۱- بیک‏ یار حدیثه
۲- شجاعی آتنا
۳- موسوی نیوشا
۴- ابوالحسنی عسل
۵- صادقیانی دیانا

?قبولی های مدارس نمونه دولتی ورودی دهم:
۱- ابراهیم‏ زاده هستی
۲- احراری کوثر
۳- افتخاری نگار
۴- اکبری صبا
۵- امیری درسا
۶- پیروزمند ثنا
۷- حسینی نازنین زهرا
۸- جلالی شبنم
۹- حیدری فاطمه
۱۰- دولتشاهی رومینا
۱۱- سلگی فاطمه
۱۲- سیستانی حنا
۱۳- صدیق هلیا
۱۴- صفدری آیناز
۱۵- فیاضی نرگس
۱۶- قربانیان زینب
۱۷- قشقایی پرنیان
۱۸- قضایی یلدا
۱۹- کریمی پانیذ
۲۰- محمدحسینی زهرا
۲۱- محمودی الناز
۲۲- محمودی سولماز
۲۳- نجف زاده مریم
۲۴- غفارارمغانی غزل
۲۵- کاظم پور مانیا
۲۶- جعفری فاطمه

 

 

اسامی پذیرفته شدگان مدارس فرزانگان و نمونه دولتی  ۰۰-۹۹

 

۱-کیانا کاظم درشتی ( فرزانگان ۱)

۲- مهسان زارع (فرزانگان ۱)

۳-دبورا خداپرست (فرزانگان۱)

۴-عسل افتخاری (فرزانگان ۱)

۵-ستایش ملک نژاد(فرزانگان۲)

۶-روشارفاهی(فرزانگان۱)

۷-عسل جلدکار(فرزانگان۲)

۸-مهزاد داودزاده(فرزانگان۱)

۹-صبا زکی(فرزانگان۱)

۱۰-باران شیخ پور(فرزانگان۷)

۱۱-یگانه هادی(فرزانگان۲)

۱۲-ساراحامی فر (فرزانگان۷)

۱۳-هلیا علی بیگ طهرانی(فرزانگان ۵)

۱۴-انسیه مقصودی (اسلامشهر)

۱۵-پرنیا رضایی(فرزانگان۷)

۱۶-سارینا ساعی(فرزانگان۲)

۱۷-پانیا صادقی(فرزانگان۵)

۱۸-آناهیتا قلی نژاد(فرزانگان ۲)

۱۹- فاطمه پودینه (فرزانگان ۲)

۲۰- تارافربود(فرزانگان۷)

۲۱-فاطیماحجی مانی (فرزانگان ۱)

۲۲-هلیاعفت خواه(فرزانگان رشت)

۲۳-ریحانه آقاپورآهنگر(فرزانگان۱)

۲۴-آیلاریزدانی ساربانقلی(فرزانگان۱)

۲۵-پارمیس میلانی(فرزانگان۷)

۲۶-فرین دایی(فررانگان۲)

۲۷-کیانا داها(فرزانگان۷)

۲۸-سیده دنیاجعفری(فرزانگان۴)

۲۹-آیتک سرحدی(فرزانگان۶)

۳۰-کیانا سهرابی(فرزانگان۵)

۳۱-آترین تقی پور(فرزانگان۱)

۳۲-سها زند (فرزانگان۲)

۳۳-حنانه سعیدی (فرزانگان۸)

۳۴-نازنین زینب دشتیان (فرزانگان ۸)

۳۵-صباحیدری فر(فرزانگان۲)

۳۶-ساریناشاهدی(فرزانگان۸)

۳۷-مشکات مسگر لاهیجی(فرزانگان۲)

۳۸-هستی تعظیمی فر (فرزانگان۸)

۳۹-آیلین عباسی(فرزانگان۱ شیراز)

۴۰-ملودی نیکی پار (فرزانگان ۷)

۴۱-آوا آخوندزاده (فرزانگان ۵)

۴۲- یکتا سرمست زاده (فرزانگان۵)

۴۳-مستوره سادات میراحمدی(اراک)

۴۴-نیکا طالبی (فرزانگان۸)

۴۵-عسل عزیز محمدی(فرزانگان۲)

۴۶-پرنیا عطایی (فرزانگان۸)

۴۷-ستایش حق پناه (فرزانگان۸)

۴۸-باران خزلی(فرزانگان ۴)

۴۹-ریحانه صدیق (فرزانگان ۱)

۵۰-روژینا خدابخش(نظام مافی)

۵۱- زهرا جاویدنیا(فدک)

۵۲- صبا سیفی(فدک)

۵۳- ریحانه دانش فر(الزهرا)

۵۴- نادیا علوی(اصفهان)

۵۵- فاطمه زمانی(حضرت فاطمه)

۵۶- محدثه یوسفی(بهرامی)

۵۷- فاطیما رفیعی(یاس نبی)

۵۸- یگانه کاشانی(یاس نبی)

۵۹- ملیکا آموت(فدک)

۶۰- مهرناز ایرانی(فراست)

۶۱- آیدا خسروآبادی(امام محمدباقر)

۶۲- النا موسویان(فدک)

۶۳- سارا محمدی(عفاف)

۶۴- آیلین جباری(حضرت زهرا)

۶۵- نسترن احمدپور(الزهرا)

۶۶- پردیس اشرفی(الزهرا)

۶۷- نگار خلیل ارجمندی(الهام)

۶۸- نیکان رجبی(فدک)

۶۹- کیمیا شهابی(یاس نبی)

۷۰- پارمیدا شکری(امام محمدباقر)

۷۱-الینا قاسمی (فرزانگان۵)

۷۲-نیلا خبیری(فرزانگان ۲)

۷۳-عسل خوشبین (فرزانگان۸)

۷۴-عسل درخشان(فرزانگان۱)

۷۵- نرگس غضنفرپور (فرزانگان۵)

۷۶- مهکامه کشوری (فرزانگان۴)

۷۷-النا صادق ساری خان(فرزانگان۲)

۷۸- سارینا حق پناه اسکی( فرزانگان۲)

۷۹- رومینا کبریتی(فرزانگان۴)

۸۰-آترینا فلاح زاده (فرزانگان ۴)

۸۱-نیایش بزاریان(فرزانگان۱)

۸۲-دلارام کاظمی (فرزانگان ۱)

۸۳-آنیتا بهرامی(فرزانگان۲)

۸۴-کیانا محرزمهر(فرزنگان ۸)

۸۵-مانترا نمیرانیان(فرزانگان۸)

۸۶-پرنیا عراقی(فرزانگان۱)

۸۷-سپیده شاه حسینی(فرزانگان۸)

۸۸-رزا دهقانی(فرزانگان ۵)

۸۹-فاطمه زمانی (فرزانگان۲)

۹۰-آوینا منصوری(فرزانگان۵)

۹۱-ساینا شاهبداغی ( فرزانگان۷)

۹۲-مهشید عباس نژاد(فرزانگان۳)

۹۳-مریم زند وکیلی (فرزانگان ۲)

۹۴-رژیناعادلی(فرزانگان۳)

۹۵-روژین جباری (فرزانگان۷)

۹۶-آذین فام(فرزانگان ۷)

۹۷-پریا قاسمی(فرزانگان۴)

۹۸-فاطمه صدیق (فرزانگان۱)

۹۹-نرگس هادی دوست(فرزانگان۷)

۱۰۰-نیکو لبافی(فرزانگان۷)

۱۰۱-رزصمدی (فرزانگان۱)

۱۰۲-مبینا محمودی(فرزانگان۵)

۱۰۳-الینا توانا(فرزانگان۸)

۱۰۴-پارمیدا قربان کرمی(فرزانگان۵)

۱۰۵-ثنا مرزبان راد(فرزانگان۸)

۱۰۶-ساحل میرزارضایی(فرزانگان۷)

۱۰۷-دلارام کاظمی(فرزانگان۱)

۱۰۸-النا صادق ساری خان (فرزانگان۳)

۱۰۹-همازمانیان (فرزانگان۵)

۱۱۰-آیلین چراغی(فرزانگان۵)

۱۱۱- فاطمه آقایی (فرزانکان۳)

۱۱۲-آتنا عنقانی(فرزانگان ۶)

۱۱۳-ریحانه تیموری غرب(فرزانگان۲)

۱۱۴- فاطمه حجی مانی(فرزانگان۱)

۱۱۵-هانا شریف کاشانی(فرزانگان۲)

۱۱۶-آرتینا نوری لنگری(فرزانگان۱)

۱۱۷-ملینا اشراقی(فرزانگان۴)

۱۱۸-فاطمه زارع (فرزانگان ۷)

۱۱۹-کیاناز ستاری(فرزانگان۴)

۱۲۰- آمیتیس آهنگر(فدک)

۱۲۱- بهار خادمی(الزهرا)

۱۲۲- حنانه زارعی(یاس نبی)

۱۲۳- روژینا عادلی(فدک)

۱۲۴- دنیا عامریان(شهید باهنر)

۱۲۵- دیانا دانایی فرد(عفاف)

۱۲۶- نیکی سادات سنایی(الهام)

۱۲۷- فاطمه قاسمی(الهام)

۱۲۸- هانیه قرهی(شهید بهرامی)

۱۲۹- روژان نعیمی(فراست)

۱۳۰- مریم زندوکیلی(فدک)

۱۳۱- هستی جان بزرگی(امام محمدباقر)

۱۳۲- رها ممکن(فدک)

۱۳۳- زهرا قیصری(امام محمدباقر)

۱۳۴- نسیم فرح بخش(شایستگان)

۱۳۵- مبینا ایثاری(نظام مافی)

۱۳۶- سروین احمدی(امام محمدباقر)

۱۳۷- مهدیس ده بیگ(یاس نبی)

۱۳۸- مهدیس زنگنه(الهام)

۱۳۹- ریحانه وهاب(امام محمدباقر)

۱۴۰-یحانه تیموری(علامه حلی)

۱۴۱-ریحانه تیموری (فرزانگان۲)

۱۴۲-بهارخادمی شربف آباد (فرزانگان۷)

۱۴۳-هستی رضایی(فرزانگان۸)

۱۴۴-ویانا شریفی(فرزانگان۸)

۱۴۵-پریا محمدی(فرزانگان ۱)

۱۴۶-پرنیا قاسمی،(فرزانگان۴)

۱۴۷-هلیا نیکومنش (فرزانگان۳)

۱۴۸-سارینا الوندی (فرزانگان۶)

۱۴۹-آنیتاسادات موسوی(فرزانگان۳)

۱۵۰-لیلا سادات میری(فرزانگان۴)

۱۵۱-آیدا خسروآبادی(فرزانگان۲)

۱۵۲-تاراکاتب (فرزانگان۱)

۱۵۳-ریحانه تقی پور کمنی(فرزانگان۲)

۱۵۴- فاطمه زمانی(فرزانگان چهاردانگه)

۱۵۵-ثنا مظاهری(فرزلنگان۲)

۱۵۶-نگین احسن نیا(فرزانگان۷)

۱۵۷-عسل بستان زاده(فرزانگان۵)

۱۵۸-صبا حسنی(فرزانگان۸)

۱۵۹-نازنین زهرا کاظمی(صفهان)

۱۶۰-غزل میرزاخانی(فرزانگان شهرکرد)

۱۶۱- حسنا میرادی(فرزانگان۷)

۱۶۲-دیباابراهیمی(فرزانگان۸)

۱۶۳-ریحانه قجاوند(فرزانگان۱)

۱۶۴-پانیذ سردار(فرزانگان۷)

۱۶۵- دناقاسمی (فرزانگان۸)

۱۶۶- عسل احمدی(فرزانگان۸)

۱۶۷-کیمیا آقا حسینی(فرزانگان۱)

۱۶۸-آنیتا حبیب زاده(فرزانگان۴)

۱۶۹-نیکا پرسم (فرزانگان۵)

۱۷۰-ساناز بیطرف (فرزانگان۲)

۱۷۱-تیام پیوندی(فرزانگان۵)

۱۷۲-عسل حدادی(فرزانگان۱)

۱۷۳-هیوا صفاری پور(فرزانگان۲)

۱۷۴-مانا معرفت(فرزانگان۱)

۱۷۵-مائده فرجی (فرزانگان۴)

۱۷۶-نگاربهمن نیا(فرزانگان۲)

۱۷۷-مهدیس ده بگ (فرزانگان۸)

۱۷۸- آیدا خسرو آبادی (فرزانگان۲)

۱۷۹- سارا محمدی (فرزانگان۷)

۱۸۰- زهرا رستمی (فرزانگان۸)

۱۸۱-پرنیا گودرزی(فرزانگان۸)

۱۸۲-آذین بروجردی(فرزانگان۱)

۱۸۳-سوفیا زارع(فرزانگان ۳و نرجس)

۱۸۴- روژان اباذری (فدک)

۱۸۵- صبا اسکندری (الزهرا)

۱۸۶- فاطمه آقایی (فدک)

۱۸۷-نگین سلطانی (فدک)

۱۸۸- پارمیس یحیایی (یاس نبی)

۱۸۹- الینا داداشی(عفاف)

۱۹۰- سارینا الوندی(الزهرا)

۱۹۱-ثنا مظاهری(فراست)

۱۹۲- رژین جباری(عفاف)

۱۹۳- محیا امیدی فر(امام محمدباقر)

۱۹۴- الهه شهرابی(الزهرا)

۱۹۵- رومینا استاد رحیمی(فدک)

۱۹۶- غزل چگینی(آزادگان)

۱۹۷- حانیه خوانین زاده(حضرت زهرا)

۱۹۸- هلنا شوق علی(الهام)

۱۹۹- ملیکا محسن الحسینی(فراست)

۲۰۰- پانته آ بوستانی(فدک)

۲۰۱- مژگان بهمن پور(یاس نبی)

۲۰۲- هستی رضایی(یاس نبی)

۲۰۳- مهشید عباس نژاد(الزهرا)

۲۰۴- مهرناز علوی(شهید بهرامی)

۲۰۵-مرضیه افشاری (فرزانگان۸)

 

 

اسامی پذیرفته شدگان مدارس فرزانگان ۰۱-۰۰

 

۱-ابراهیمی نازنین مریم –  ۱

۲-ابوالحسنی آیسا – ۱

۳-اثنی عشری مهرگان – ۱

۴-احمد معظم صبا – ۲

۵-اسداللهی غزل – کرج ۳

۶-اسدی ویانا-۲

۷-اسکندری زهرا – ۸

۸-افتخاری آرا حدیث – ۸

۹-امیر آبادی ابوالفضل-مشهد

۱۰-امیرقلی نژاد فاطمه-۶

۱۱-امیری پرمیس – ۱

۱۲-امیری قمی نژاد نازنین-۶

۱۳-آذرکمان الناز – ۱

۱۴-آزادی ریحانه – ۲

۱۵-آقایی مریم –  ۲

۱۶-باقری بهار – ۱

۱۷-بذر افشان آریا – حلی ۵

۱۸-بزرگی فرانه – ۱

۱۹-بهمنیار آریستا – ۸

۲۰-بیات پروشا – ۲

۲۱-بیگدلی سحر – ۶

۲۲-پور زنگنه ترانه – ۶

۲۳-پور داود محمد صادق- اهواز

۲۴-تاتاری نرگس – ۶

۲۵-تبرایی نگار – ۲

۲۶-ترکمان آیرین – ۲

۲۷-تعظیمی فر راژان – البرز

۲۸-جابری یسنا – ۲

۲۹-جدیری پریسا – ۸

۳۰-جلیلی سارا – ۲

۳۱-جواهری نیکی – ۲

۳۲-جهانی پویا – خوزستان

۳۳-حداد مانیا – ۷

۳۴-حسن زاده ستایش – ۶

۳۵-حسینی درسا – بابل

۳۶-حق کیش دنیز – ۱

۳۷-حقیقی آمیتیس-۴

۳۸-حکیم زاده الناز-خوزستان

۳۹-حنیفی ثنا – ۱

۴۰-خالق نژاد تبری حنانه – بابل

۴۱-خدائی آنیا – ۱

۴۲-خلفی دلناز – ۶

۴۳-دانائیان تینا – ۷

۴۴-داودی ماهور – ۴

۴۵-درمیانی نسیم – ۸

۴۶-دلاوری ستاره – ۲

۴۷-دوالو آنوشا –

۴۸-دهقان عسل-۳

۴۹-ذوقی ریحانه – ۵

۵۰-راسخی راد مانی-مشهد

۵۱-رجبعلی فاطمه – ۲

۵۲-رجبعلیان هستی – ۲

۵۳-رشادتی آیسل – خوی

۵۴-رشتی سیده کوثر – ۲

۵۵-رضاوند صوفیا – ۶

۵۶-رضایی محمدحسین- قزوین

۵۷-رفیع سیده حسنا – ۲

۵۸-زارعی یلدا – ۲

۵۹-زمردیان آرمیتا- اصفهان

۶۰-ساریخانی سایا – ۲

۶۱-سالمی آیدا – ۳

۶۲-سامع آرمیتا – ۲

۶۳-سپهری پریسا – ۲

۶۴-سجادی ثنا – ۲

۶۵-سلاجقه علی – کرمان

۶۶-سیانپور آمیتیس – ۶

۶۷-شایگان مجد روژان – ۷

۶۸-شریعتی سارینا – ۱

۶۹-شکری هلنا – ۳

۷۰-شکوری دینا – بندرعباس ۲

۷۱-شنتیانی بهار – ۱

۷۲-شوریابی شاینا – ۶

۷۳-شهباز ملودی – ۲

۷۴-شهرابی عسل زهرا – ۴

۷۵-صابری مهشید-اسلامشهر

۷۶-صادقی سحر- ۳

۷۷-صالحی فرگل – ۶

۷۸-صدیق الذاکرین آویسا-۱

۷۹-صمدی مهلا – ۶

۸۰-صیاد دینا – ۷

۸۱-طالبیان پریا – ۱

۸۲- طه نیروانا – ۱

۸۳-عبد یزدانی آریا – حلی۶

۸۴-عبدالهی مهسا- ۲

۸۵-عبدی مهرسا – ۱

۸۶-عرب زاده رونیکا – ۴

۸۷-علاقبند هانا – ۱

۸۸-علی نازی مهرسا – ۲

۸۹-غلامی دینا – ۵

۹۰-فراتی امیرمهدی- حلی۳

۹۱-فرح دل یاسمینا – ۳

۹۲-فروتن کیمیا – ۲

۹۳-فروزان شیرین – قم

۹۴-فرهمند آتنا – ۳

۹۵-فصاحت آیلین – ۴

۹۶-فلاح آوین – ۸

۹۷-قاسمی رزا – ۸

۹۸-قاصدی آرینا – ۱

۹۹-قرچه عدنان – حلی ۱

۱۰۰-قلی پور زهرا – ۳

۱۰۱-قهری آندیا – ۲

۱۰۲-کرد علی – خوزستان

۱۰۳-گچکار محمد صدرا-حلی۱

۱۰۴-محمدی شادروان نسترن-۵

۱۰۵-محمودی مبینا – ۴

۱۰۶-مختاری رومینا – ۸

۱۰۷-مرادپور محمد-خرم آباد

۱۰۸-مرادپوری ستایش – ۱

۱۰۹-مرادی محیا – ۳

۱۱۰-مرسلی الینا – ۳

۱۱۱-مزدکی روژان – ۲

۱۱۲-مساح ویانا – ۸

۱۱۳-مقدم رونیکا – ۴

۱۱۴-مقیمی الینا – ۶

۱۱۵-منتظری آرتین-حلی ۵

۱۱۶-مومنی پرنیا – ۵

۱۱۷-مهرشادان شیدا – ۷

۱۱۸-میر امیرعلی – حلی ۴

۱۱۹-میرزایی مریم – خوی

۱۲۰-میرعبدالحی مهداسادات-۲

۱۲۱-نجفی پرهام – حلی ۹

۱۲۲-نجفی درسا – ۳

۱۲۳-نجفی درناز – ۱

۱۲۴-نجفی هلیا – قم

۱۲۵-نصیری نیکا – ۷

۱۲۶-نعیم آبادی مهرسا – ۱

۱۲۷-نوربخش کیان – حلی۱

۱۲۸-نیک عمل محمد-حلی ۵

۱۲۹-واشقانی ستایش – ۲

۱۳۰-هادیلو ریحانه – ۷

۱۳۱-هاشمی هلیا – ۸

۱۳۲-هدائی هلیا – ۲

۱۳۳-هرم وند مهتاب – ۲

۱۳۴-همتی آرتین – حلی ۷

۱۳۵-همتی دیبا – ۱

۱۳۶-هوشیار باران – ۲

۱۳۷-یاراحمدی نگار – ۱

۱۳۸-یزدان مهر درسا – ۳

۱۳۹-یزدانی آریا-حلی ۶

۱۴۰-یزدی نیا ثنا – ۴

۱۴۱-یوسف مارزی ستایش- ۱

۱۴۲-یوسفی مهتا – ۸