شماره تماس های آموزشگاه دخترانه مبتکران

تلفن های ثابت

۲۶۴۲۴۱۴۹ –  ۲۶۴۲۳۷۰۹ ۲۶۴۲۲۲۳۰

توجه فرمایید: شماره تلفن های همراه صرفا جهت پیام از طریق واتس اپ می باشد.

 

ابتدایی (پشتیبان) ۱ یکشنبه تا پنجشنبه

۱۳:۳۰ تا ۱۸:۳۰

خانم اجرایی ۰۹۹۲۷۶۱۳۷۱۹
ششم(مشاوره) ۵ یکشنبه ، دوشنبه و چهارشنبه

۱۵ تا ۱۹

خانم پورآقا ۰۹۹۳۲۰۲۲۴۶۵
سوم و چهارم و پنجم (مشاوره)   شنبه تا چهارشنبه

۱۰ تا ۱۳

خانم جوان شماره های ثابت
هفتم و هشتم و دهم ۴ ۰۹۹۱۴۲۵۳۷۲۰
نهم ، یازدهم ۳ یکشنبه تا پنجشنبه

۱۳:۳۰ تا ۱۸:۳۰

خانم رزمی ۰۹۹۲۷۶۱۳۲۱۹