دانش آموزان و اولیای گرامی؛ علی رغم تعطیلی مراکز آموزشی، ما کماکان همراه شما هستیم.

در این راستا فیلم های آموزشی تدریس اساتید پایه های مختلف جهت استفاده بهینه دانش آموزان در اختیار شما قرار می گیرد.

جهت مشاهده فیلم روی پایه مربوطه کلیک نمایید.

پایه ششم

پایه هفتم

پایه هشتم

پایه نهم

پایه دهم

پایه یازدهم

پایه دوازدهم