داوطلبان ششم و نهم آزمون تیزهوشان

برای شنیدن توصیه های استاد بناپور، در مورد به تعویق افتادن آزمون تیزهوشان به آدرس ما در تلگرام بپیوندید.

@mobtakerangirl